שלוש שאלות לפאב בית טוב יותר
כיצד היית מדרג/ת את רמת השירות לבר/לשולחן בפאב?
כיצד היית מדרג/ת את רמת המוסיקה המושמעת בפאב?
כיצד היית מדרג/ת את רמת האוכל והשתיה המוגשים בפאב?

תודה רבה! הצג/הציגי את המייל שנשלח אליך בפאב וקבל/י משהו מאיתנו